Byg på et godt fundament​

Information om flydebeton

Her kan du læse om en beskrivelse af de forskellige typer af beton.

Flydebeton - er et godt alternativ til traditionel beton.

Vibreringsfri beton/flydebeton/SCC-beton anvendes med fordel ved støbning af gulve og vægge, da udstøbningen er mindre arbejdskrævende end traditionel beton.


Betonen er selvkomprimerende, så en let bearbejdning af overfladen er nok til at sikre komprimering og afretning af betonen.


Bearbejdningen kan med fordel ske med junter.

Hvis den udlagte flydebeton skal efterbehandles for at opnå en helt glat overflade, anbefaler vi følgende fremgangsmåde:

Juntning

Flydebetonen adskiller sig fra den traditionelle beton, ved at man ikke bruger vibrator til udlægningen, og afretningen sker ved hjælp af en rager og en såkaldt junter (pvc rør på kosteskaft). 

Det der rent teknisk sker ved juntningen er at man tvinger et tyndt lag cement op i overfladen og hermed lukker betonen, her kan man blive fristet til at junte ekstra hårdt eller flere gange for at få en pænere overflade, en sådan behandling vil resultere i at, det tynde cement lag bliver for tyk og bliver et slammet lag som i sig selv ingen styrke har og vil afskalle kort tid efter hærdningen. 

Vores erfaring – svup overfladen let i nord-syd retning, vent til betonen har ”boblet” af, svup herefter let i øst-vest retning.

Glitning

En flydebeton er svær at glitte, det tynde cementlag i toppen snyder, da den hærder hurtigere op end betonen under cementlaget, den vil stadigvæk være blød og endnu ikke hærdet. 

Hvis glitningen påbegyndes sker der det, at luften begynder at stige til toppen, her møder den det hærdede toplag og kan ikke komme igennem, luften hober sig op lige under toppen, og medfører afskalling. 

Vores erfaringer – Glit aldrig en flydebeton.

Slibning

Slibning har flere fordele når vi taler om flydebetoner, slibning fjerner det tynde cement lag og vi kommer ned til den ”sunde” beton. 

Der sker en bedre udtørring af flydebetonen efter slibningen. Man skal dog være opmærksom på at en slebet overflade ser anderledes ud end en glittet/pudset overflade. 

Vores erfaring – Slibning er en god måde til efterbehandling af flydebeton.

Luft huller

Som nævnt skal der en relativ højt luftindhold i en flydebeton for at få den til at flyde, derfor vil der altid være små ”bobler” huller i overfladen det kan vi ikke undgå. 

Men vi kan reducere dem, junt flydebetonen let første gang, lad betonen ”boble af” og junt herefter overfladen let anden gang. 

Skal betonen slibes fjerner man dog det pæne lukkede cement lag. 

Vores erfaring – lufthullerne kan ikke undgås.

Regnvejr og frit vand

Udlægning af flydebeton i regnvejr giver problemer, man kommer til at junte vand ned i flydebetonen og regnvandet trænger ned og udvasker cementen, begge dele vil give afskalling af de øverste millimeter, vi ser også at overfladen kan have små fordybninger efter et regnskyl. 

Frit vand på f.eks. isoleringen er også et problem vi skal forholde os til, når flydebetonen kommer i kontakt med det frie vand skubbes det og danner et slammet skumlag, dette lag vil til sidst komme op til overfladen, og skal straks fjernes. 

Vores erfaring – undgå at udlægge flydebeton i regnvejr, afdæk flydebetonen straks efter udlægningen, fjern om muligt overflade vand, fjern altid slam/skumlag.

Hærdetid, plastisk svind og afdækning

Flydebetonen er længere tid om at hærde. Det skyldes at superplastificeringen binder sig til cementen, hermed skal cementen først nedbryde superplasten inden den kan starte hærde processen. 

Det høje indhold af cement, flyveaske, luft og flydebetonens konsistens gør betonen ekstra følsom for plastisk svind, flydebetonen vil svinde en smule mere end den traditionelle beton. 

Samme problematik gør sig også gældende vedr. fordampning fra overfladen, hvis man ikke straks efter udlægningen afdækker betonen enten med plast eller curing, vil der med stor sandsynlighed komme revner i den færdige overflade. 

Vores erfaring – beregn ekstra hærdetid til projektet, svindet er større end traditionel beton og husk altid at afdække flydebetonen straks efter udlægning eller påfør en curing.

Telefon

70 10 12 00