Byg på et godt fundament​

​Persondata - leverandører og samarbejdspartnere

Oplysningspligt leverandører og samarbejdspartnere

Som led i indgåelsen af en aftale om materialeleverancer kan NB Beton (CVR. 45293513) og NB Beton APS (CVR 29690189) som såkaldt ”dataansvarlig” behandle en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.).

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for gennemførelse af aftalte leverancer eller aftaler.

I tilfælde af at vi benytter underentreprenører for at udføre opgaven kan personoplysninger blive videregivet til disse med henblik på at opgaven kan realiseres.

Såfremt det er nødvendigt til brug for opfyldelsen af aftalen indsamler NB Beton og NB Beton Aps almindelige personoplysninger hos relevante myndigheder.

Vi gemmer oplysninger om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, herunder så vi har mulighed for at betjene dig bedst muligt.

Persondata blive slettet efter 10 år efter afslutning af kundeforholdet, hvorved der menes sidste aktive transaktion. Persondata kan blive gemt længere, såfremt der er et sagligt behov herfor, eksempelvis hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. art. 17.3.e.

Vi gør dig opmærksom på, at I/du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, NB Beton og NB Beton Aps behandler om dig:

 - ​Retten til indsigt

 - Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning

 - ​Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling

 - Retten til dataportabilitet

I/du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at NB Beton og NB Beton Aps ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Telefon

70 10 12 00